Menu

Sønderborg Portal

Din lokale indgang til nettet

Fremtid

Kommuneplan 2023-2035 - forslag 
Kommuneplanen tager afsæt i Sønderborg Kommunes styringstrekant der sikrer en helhedsorienteret udvikling mellem vision og strategi, kommuneplan, politikker, planer og handlinger. 
www.niras.dk ... pdf 

Retsvirkningerne i den digitale kommuneplan
www.niras.dk/plan/52 ... 

Høringer

Høringer og afgørelser 
Høringer og afgørelser for både erhverv og private
www.sonderborgkommune.dk ... 

Befolkning

Befolkningsfremskrivning 2022-2030
www.sonderborgkommune.dk ... pdf

Befolkningsfremskrivning i DK 
www.dst.dk/da/Statistik ... 

VidensBy

VidensBy Sønderborg
Sønderborg Kommune er den første danske kommune i i UNESCO`s globale netværk med "Lærende Byer ".
VidensBy Sønderborg arbejder på at sikre kvalitet i uddannelserne.
www.vidensby.com ... 

Sønderborg som bæredygtig læringsby 
Sønderborg Kommune blev medlem af UNESCO netværket i juli 2016.
www.houseofscience.dk ... pdf 

UNESCO Lærende Byer 
UNESCO Lærende Byer er et internationalt netværk. Det skal styrke samarbejdet mellem byer, der vil skabe bæredygtig udvikling baseret på livslang læring.
Sønderborg Kommune er medlem af netværket. Det giver rammer og værktøj, der konkret har løftet den faglige kvalitet af kommunens service til borgerne. Samtidig gavner det erhvervslivet, der oplever, at UNESCO-udnævnelsen gør Sønderborg til en mere attraktiv by at bosætte sig og arbejde i.
www.unesco.dk ... 

#Verdensmål

Baseline for FN’s 17 Verdensmål i Sønderborg Kommune
Sønderborg Kommune vil sikre at vi lever op til FN’s 17 Verdensmål senest i 2030.
”Vores Mål”  har til formål at fastlægge de supplerende danske indikatorer for verdensmålene
www.sonderborgkommune.dk ... pdf 

2030-panelet
2030-panelet blev etableret af Folketingets 2030-netværk i 2017 som et tværsektorielt panel
www.2030-panelet.dk
www.linkedin.com ... 

Målepunkter

De danske målepunkter for FN`s verdensmål
De danske målepunkter er et supplement til ’Verdensmålene for bæredygtig udvikling’. De er resultatet af Vores Mål-projektet, hvor FN’s Verdensmål blev sat i en dansk kontekst.
I en dansk kontekst vedrørende verdensmålene:
4: Kvalitetsuddannelse,
5: Ligestilling mellem kønnene,
12: Ansvarligt forbrug og produktion,
14: Livet i havet,
15: Livet på land.
www.dst.dk/da/Statistik ... 
Download "Status for udvalgte danske målepunkter"
www.dst.dk ... SDG-Statusrapport_2022.pdf
Download "Gør Verdensmål til Vores Mål" 
www.dst.dk ... SDG/VoresMaal.pdf 

FN's Verdensmål består af 17 mål
www.verdensmaalene.dk ... 

Fremtidens Fællesskaber - vol. 2
Tyge Mortensen & Karen Lumholt 2019
www.saxo.com/dk/fremtidens ... 
www.bibliotek.dk ... 
www.futuriblerne.dk

Grib fremtiden: Teknologi, kommuner og bedre velfærd  
Anders Hvid & Rasmus Bie-Olsen 2018
www.bibliotek.dk ... og podcast ... 

Håbets og handlingens pædagogik
Denne udgivelse fører verdensmålene ind i grundskolen og giver bud på, hvorledes der kan undervises i bæredygtighed.
www.bibliotek.dk ... 

Det bæredygtige velfærdssamfund: verdensmålene som kompas
Steen Hildebrandt 2021 
ww.bibliotek.dk ...